Erfarenheter

Lavita HB
Margareta Teine Abelli


Utbildningar:

Vårdarinna,
Teaterpedagog 
Brief Coaching
H
ögskoleutbildning i myter, riter och Shamanism

Erfarenheter

Margareta har erfarenhet i kommunala verksamheter inom SOL socialtjänstlagen och LSS — lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Margareta har arbetat som vårdarinna inom omsorgen i 21 år.

Hon har varit enhetschef i Sala Kommun i 6 år.
Hennes uppdrag var att utveckla och leda LSS boende, personliga assistenter, servicehus, hemtjänst och livet slut (terminalvård). Hon har även arbetat med utvecklingsfrågor inom hela kommunen.

 

Uppdrag

Lavita har anlitas av:

– Uppsala Kommun LSS och SOL vid flera enheter och för olika uppdrag.

– Sigtuna kommun socialtjänst i Etiskt tänkande och Journalanteckningar.

– Hagfors kommun anlitade Lavita i utvecklingsfrågor för enhetschefer och medarbetare inom äldreomsorgen.

– Flera teatrar som regissör av olika teaterpjäser.

 

 – I dag anlitas Lavita av:

– Bergslagsteatern  där uppdraget är verksamhetsledare på 50 %

–  Teatermaskinen  som lärare och personalansvarig på 50 %.

 

Handledning och kurser

– Margareta har egen praktik med privata handledningar för personer inom olika yrkesgrupper.

– Hon har även över 25 års erfarenhet av och jobbar med, meditationer, frigörande dans och kurser i kreativt tänkande  med kommuner och privatpersoner.

       Om referens önskas går det att ordna.